Privacyverklaring Versie 0.1

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 januari 2022

Joyce leest boeken vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens. Het is mijn verantwoordelijkheid is om jouw privacy te beschermen. Daarom kan je op deze pagina vinden welke gegevens ik verzamel, indien je gebruik maakt van mijn website en waarom ik deze gegevens verzamel.

Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de diensten van Joyce leest boeken. Het is belangrijk dat je je realiseert dat Joyce leest boeken niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dat u akkoord gaat met onze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.joyceleestboeken.nl
info@joyceleestboeken.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Joyce leest boeken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@joyceleestboeken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Joyce leest boeken verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om de nieuwsbrief bij het verschijnen van een nieuwe blogpost te kunnen verzenden

– Om contact te kunnen opnemen bij winacties en vragen

– Om te kunnen antwoorden op reacties op een blogpost

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Joyce leest boeken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

– Naam en e-mailadres (nieuwsbrief): De naam en e-mailadres worden bewaard zolang je bent ingeschreven op de nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de nieuwsbrief.

– Naam, e-mailadres en adresgegevens (winacties): Bij winacties wordt van de winnaars gevraagd om de voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres te verstrekken. Deze gegevens zijn dienen uitsluitend om de winnaar zijn/haar prijs te bezorgen en worden verwijderd na het opsturen van de prijs.

– Naam, e-mailadres en IP-adres (reacties op de blogposten): Bij het plaatsen van een reactie op een blogpost wordt gevraagd om de naam en e-mailadres in te vullen. Ook wordt daarbij het IP-adres vastgelegd. Deze reacties en daarmee ook de persoonsgegevens blijven bewaard zolang de blogpost online staat. Deze gegevens worden niet gebruikt door Joyce leest boeken en ook niet verstrekt aan derden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Joyce leest boeken verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij winacties in samenwerking met uitgeverijen is het mogelijk dat de naam en adresgegevens aan de uitgeverij van het betreffende boek worden verstrekt, zodat de uitgeverij het boek naar de winnaar kan opsturen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Joyce leest boeken gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren. 

Bij uw eerste bezoek aan Joyce leest boeken heb ik je over deze cookies geïnformeerd. Ook heb ik je bij het eerste bezoek aan Joyce leest boeken jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Joyce leest boeken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@joyceleestboeken.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Joyce leest boeken neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle gegevens zijn enkel zichtbaar voor de beheerder van Joyce leest boeken en worden opgeslagen op de server van Joyceleestboeken.nl of die van een derde partij. Alsje de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@joyceleestboeken.nl

Indien u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@joyceleestboeken.nl

 

Ik heb de privacyverklaring van awesomebookloverblog als leidraad gebruikt voor de privacyverklaring van Joyce leest boeken