corigeren redigeren proeflezen manuscript

CONTACT

Heya, wat leuk dat je contact zoekt! Hieronder vind je precies hoe je je vraag, opmerking of boekentip met mij kunt delen. Voor joyceleestboeken.nl ben ik regelmatig te vinden in een boekwinkel of bibliotheek. Daarnaast maak ik gebruik van de Online Bibliotheek en heb ik een abonnement bij Bookchoice.

VRAAG, OPMERKING OF CONTACT?

Heb je een vraag, opmerking of juist een leuke boekentip voor mij? Je kunt me eenvoudig bereiken door mij te mailen.

SAMENWERKEN EN RECENSIE-EXEMPLAREN

Ik recenseer voornamelijk romans, thrillers en young adults. Heb je interesse in adverteren op mijn website of samenwerken met mij? Dat kan! Neem dan contact op via: info@joyceleestboeken.nl of vul onderstaand contactformulier in.

Samenwerken met auteurs en uitgevers of het ontvangen van een recensie-exemplaar vind ik altijd een eer en erg leuk. Naast een review op mijn website, zal het boek ook altijd een mooi plekje krijgen op mijn Instagram en Pinterest.

CONTACTFORMULIER